Zásady zpracování osobních údajů

uplatňované společností BODY CENTRUM, s.r.o. na základě Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

1. Údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost BODY CENTRUM, s.r.o., IČ 26215420, se sídlem Nebovidy 165, Česká republika, PSČ 66448, kontaktní též na adrese provozovny Vodní 16, CZ-60200 Brno, e-mail info@bodycentrum.cz.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám poskytli při objednávání zboží, návštěvě našich webových stránek, přihlášení k odběru obchodních informací a dále údaje, které jste nám zaslali elektronickou cestou, sdělili při osobní návštěvě v naší provozovně, případně telefonicky. Nejčastěji se jedná o následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, IP adresa, fotografie z propagačních akcí, soutěží a prezentací.

3. Použití osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě právních základů. Jedná se především o plnění uzavřené smlouvy a plnění povinností souvisejících s vedením účetní a daňové evidence. Dále je používáme pro marketingové účely, pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, zasílání informací o připravovaných akcích, případně k zasílání dalších informací, k jejichž odebírání jste se u nás přihlásili. Dále je můžeme používat na vylepšování našich webových stránek, přizpůsobování jejich obsahu (soubory cookies), ke zpracovávání výsledků anket, soutěží, promoakcí apod.

4. Kdo má k osobním údajům přístup

Osobní údaje předáváme jiným zpracovatelům především proto, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Jedná se o subjekty, jež se podílí na dodání našeho zboží a služeb, zajišťující přepravní služby, realizaci plateb, účetní a daňové služby. Dále se jedná o poskytovatele účetního softwaru, subjekty zajišťující provoz a integritu našeho webu a e-shopu a subjekty provádějící marketingové a analytické služby týkající se návštěvnosti našich webů a přizpůsobování jejich obsahu.

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zabezpečení datových úložišť, stejně jako úložišť osobních údajů v listinné podobě. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby. Osobní údaje nepředáváme mimo EU.

5. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a zákonem stanovenou archivační lhůtu týkající se účetní evidence. Zpravidla se jedná o dobu 10 let, případně dle expirace vašeho souhlasu, byl-li udělen.

6. Práva související s ochranou osobních údajů

Za podmínek stanovených Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) máte právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • na opravu svých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování,
  • na výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR,
  • na přenositelnost svých osobních údajů dle čl. 20 GDPR,
  • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedené v článku 1. těchto zásad,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Tyto zásady jsou platné od 31.8.2018

X

Používáme cookies, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek. Tím vám můžeme zajistit tu nejlepší zkušenost při jejich návštěvě. Více informací naleznete v Prohlášení o cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavit preference